Prehrambeni želatin

Prehrambeni želatin

Prehrambeni želatin
Za kolače, žele i torte
Maksimalna moć želiranja: 220 bluma
Kod: 350 702
Pakovanje: Alu kesa 1kg