Powdered flavorings

Praskaste arome

Powdered flavorings
Kod: 350 854 / Honey aroma
Kod: 350 858 / Strawberry aroma
Kod: 350 860 / Wild Strawberry aroma
Kod: 350 869 / Vanilla aroma
Kod: 130 259 / Chocolate aroma
Kod: 130 246 / Sour cream aroma
Kod: 130 250 / Lemon aroma
Kod: 350 847 / Rasperry aroma
Kod: 350 848 / Forest Fruits aroma
Kod: 130 257 / Orange aroma
Kod: 130 262 / Roasted Hazelnut aroma
Kod: 130 266 / Exotic aroma
Kod: 350 839 / Blueberry aroma
Kod: 350 840 / Camomile aroma
Kod: 350 841 / Hibiscus aroma
Kod: 350 842 / Cranberry aroma
Kod: 350 843 / Sour Chery aroma
Kod: 350 844 / Wild Chery aroma
Kod: 350 863 / Apricot aroma
Kod: 350 845 / Banana aroma
Packing: Alu bag 1kg
Dosage: 1-5 gr/kg