Lake boje

350.782
Lake Brilliant Blue
E133
VNR
250gr
350.774
Lake Ponceau 4R
E124
VNR
250gr
350.790
Lake Orange
E102,124
VNR
250gr
350.778
Lake Tartrazine
E102
VNR
250gr
350.798
Lake Chocolate Brown
E155
VNR
250gr
350.786
Lake Green
E102,133
VNR
250gr
350.772
Lake Quinoline Yellow
E104
VNR
250gr

VNR - vodonerastvorljive
Lake boje se ne rastvaraju u vodi, ali boje suvu supstancu u koju se stavljaju.
Pakovanja: 250gr i 1kg