Dekorativne mrvice

mrvice

Čokoladne dekorativne mrvice
Pakovanje: 1kg
Kod: 350 816
Šećerne dekorativne mrvice
Mešane ili u pojedinačnim bojama (žuta, zelena, plava, crvena, bela)
Pakovanje: 1kg
Kod: 350 802